ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรชัย เขียวอ้าย
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจต่อการใช้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of owner-operation costomers towards credit services of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang District, Chiang mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกสิกรไทย;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่;บริการลูกค้า -- เชียงใหม่;สินเชื่อ
จำนวนหน้า ก-ฐ, 119 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549