ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรกมล ปริญญารักษ์
ชื่อเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถานบริการนวดแผนไทย สตาร์ไทยมาสซาส ซาวน่า แอนด์ ฟิตเนส = Strategic planning of Star Thai massage Sauna and Fitness
หัวเรื่อง สถานบริการนวดแผนไทย สตาร์ไทยมาสซาส ซาวน่า แอนด์ ฟิตเนส;การบริหารเชิงกลยุทธ์;สถานบริการนวดแผนไทย -- การบริหาร
จำนวนหน้า ก-ฐ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [103]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551