ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wanrudee Kaewmesri
ชื่อเรื่อง Effects of processing conditions on the morphology and properties of microcellular and fine-celled polypropylene foams = ผลของสภาวะกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาและสมบัติของโฟมพอลิพรอพิลีนชนิดไมโครเซลลูลาร์และเซลล์ละเอียด
หัวเรื่อง Polypropylene;Polypropylene -- Research
จำนวนหน้า xxviii, 245 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 205-217
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007