ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญใจ สืบพานิช
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศิลปินและนักแสดงของธรุกิจรับจัดงานทางการตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของสายงาน อราทิสท์ = Factors affecting the selection of artists and actors for event marketing organizers : A case study of GMM Grammy Public Company Limited Aratist Division in GMM
หัวเรื่อง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) -- การบริหารงานบุคคล;ศิลปิน -- การคัดเลือกและสรรหา;นักแสดง -- การคัดเลือกและสรรหา
จำนวนหน้า ณ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552