ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yuan, Haobin
ชื่อเรื่อง Effects of problems-based learning on critical thinking skills and course achievement among Chinese baccalaureate nursing students = ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีชาวจีน Haobin Yuan
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า xiii, 204 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 157-173
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007