ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sawaman Wijarn
ชื่อเรื่อง Effects of potassium chlorate on flowering and biochemical changes in leaf and shoot of derooted air-layered longan CV. Daw = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในใบและยอดของกิ่งตอนลำไยพันธุ์ดอที่ไม่มีราก
หัวเรื่อง Chlorates -- Testing;Potassium Compounds;Potassium compounds -- Testing
จำนวนหน้า xx, 126 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Horticulture
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Horticulture)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 97-107
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiang mai 2008