ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรกฤต จันทรางกูร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้รับเหมาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ = Factors affecting construction contractors towards purchasing decision process of reinforced concrete culvert pipe in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง การจัดการตลาด;ท่อน้ำ -- การตลาด;ท่อน้ำ -- การจัดซื้อ;การระบายน้ำ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณษนุกรม: แผ่น [112]-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552