ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณา บุญเกิดหาญภักดี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customer decision towards service selection of commercial bank personal, non collateral loans in Amphoe Mueang Chiang Mai
หัวเรื่อง สินเชื่อ -- เชียงใหม่;การจัดการตลาด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 167-168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552