ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์
ชื่อเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district ;Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;การสื่อสาร;การสื่อสารทางการตลาด;การตลาด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 162 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 151-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551