ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริรักษ์ ยาวิราช
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงลึกกระบวนการจัดการข้อมูลในการพยากรณืความต้องการซื้อของตลาดและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการส่งออกลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน = In-depth analysis of information management process for forecasting market demand and procurement planning of raw materials of dry longan exporters in the Chiang Mai and Lamphun Provinces
หัวเรื่อง อุปทานและอุปสงค์;ลำไย -- การส่งออก;ผู้ประกอบการ -- เขียงใหม่;ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฒ, 153 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 130-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552