ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตราภรณ์ ทัพพอาภา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายบ้านจัดสรร โครงการบ้านชลลดาในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales service of Baan Chonlada Housing Project in Land & Houses Park Chiang Mai
หัวเรื่อง ความพอใจขอผู้ใช้บริการ;บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ;บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 132 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552