ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประทีปชล ชัยเลิศ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards purchasing products via electronic commerce
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;สินค้า -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฑ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553