ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วานิช ยะสุข
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ทีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบัตรเดบิตวีซ่าอิเลคตรอน = Satisfaction of customer of government savings bank, Chiang Mai Zone 2 towards services marketing mix of Visa Electron Debit Card
หัวเรื่อง ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ธนาคารออมสิน -- การตลาด
จำนวนหน้า ต, 203 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [191]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552