ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภิดา เพชรสารกุล
ชื่อเรื่อง ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของประชากรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of people towards blood donation in Amphoe Mueang Chiang Mai
หัวเรื่อง สภากาชาดไทย -- การตลาด;สภากาชาดไทย -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ผู้บริโภค -- ทัศนคติ;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การบริจากโลหิต
จำนวนหน้า ฒ, 135 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [123]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552