ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Apinya Wongpiriyayothar
ชื่อเรื่อง Effects of home-based care program on symptom alleviation and well-being among persons with chronic heart failure = ผลของโปรแกรมการดูแลที่บ้านต่อการบรรเทาอาการและความผาสุกในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า xvii, 188 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: 125-136
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006