ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิวันท์ อินต๊ะวงค์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบของวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ในบริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด = Employee attitude towards Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP) in Lampang Food Products Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด;ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม;อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
จำนวนหน้า ฐ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552