ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไกรสร เลาหชนะกูร
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการใช้บริการสินเชื่อบัวหลวงกรีนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Attitudes of agro-industrial entrepreneurs in Chiang Mai Province towards Bualuang Green Loan of Bangkok Bank Public Company Limited
หัวเรื่อง ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่;สินเชื่อ -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556