ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิรินทิพย์ คิดคำส่วน
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด = Satisfaction of farmers towards purchasing services of agricultural products of Limsakdakul Agricultural Industrial
หัวเรื่อง บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์);ความพอใจของผู้ใช้บริการ;เกษตรกร
จำนวนหน้า ฒ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554