ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรทัย ใจเอื้อ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติต่อการบริโภคปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Attitude towards consumption of canned fish in tomato sauce of employees in Northern Region Industrial Estate, Lamphun province
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน;บริโภคกรรม;ปลากระป๋อง;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 164 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549