ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนการเปลี่ยนเชื้อเพลิง ของหม้อไอน้ำจากน้ำมันดีเซลเป็นก๊าซแอลพีจี ของโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง = The comparison of capital cost on a Boiler's Fuel after switching form Diesel to LPG in procession and production development factory of the Royal Project Foundation
หัวเรื่อง มูลนิธิโครงการหลวง -- โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์;ต้นทุนทางอุตสาหกรรม;การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต);ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว;เครื่องจักรกล -- การใช้เชื้อเพลิง
จำนวนหน้า ญ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552