ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิกรม จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีต่อการใช้บริการที่ปรึกษาของ บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด = Satisfaction of agro-industry entrepreneur towards consulting services of Triple-A Quality Center Co., Ltd.
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ);ความพอใจ;ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 63 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549