ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญารัตน์ ภิวงค์
ชื่อเรื่อง แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการเก็บรักษาหัวหอมหัวใหญ่ของห้องเย็นกวางทองพืชผล = Guidelines for application of clean technology for cold storage onion of Kwangtong Pued Pon Cold Room
หัวเรื่อง หอมหัวใหญ่ -- การแช่เย็น;หอมหัวใหญ่ -- การเก็บและรักษา;เทคโนโลยีสะอาด
จำนวนหน้า ฏ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556