ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไลวรรณ เมฆวงษ์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของเจ้าของฟาร์มไก่ขนาดเล็กต่อการติดตั้ง ระบบก๊าซชีวภาพ = The Attitudes of small chicken farm owner towards biogas system installation
หัวเรื่อง ฟาร์มไก่ -- สันทราย (เชียงใหม่);การจัดการฟาร์ม;ก๊าซชีวภาพ
จำนวนหน้า ฏ, 45 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34-35
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554