ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณรัตน์ สรรพค้า
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards beverages fortified withL-carnitine in Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ผู้บริโภค -- ทัศนคติ;แอลคาร์นิทีน;เครื่องดื่ม
จำนวนหน้า ฏ, 157 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [135]-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554