ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิรารัตน์ แสงบุญ
ชื่อเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการลงทุนผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดหวานของบริษัท ทรอปิคคอลพรี-เมียร์ฟูดส์ จำกัด = The investigation of capital cost and investment remuneration for composed fertilizer production investment from sweet corn husk of Tropical Premier Foods Co., Ltd.
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;ปุ๋ยหมัก การผลิต;เปลือกข้าวโพด
จำนวนหน้า ฏ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [115]-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555