ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บดินทร์ ลือเลิศยศ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ของประเวศฟาร์มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Evaluate on the investment project of biogas developed from pig dung at Pravet Farm in Mueang District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ประเวศฟาร์ม;การลงทุน -- เชียงราย;ก๊าซชีวภาพ -- เชียงราย;สุกร -- มูลสัตว์;ฟาร์ม -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฎ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547