ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัมพิกา เครือนิล
ชื่อเรื่อง แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Internet information sources affecting thai tourists towards choosing hotels in Mueang Ching Mai district
หัวเรื่อง การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต;อินเทอร์เน็ต;โรงแรม -- เชียงใหม่;นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
จำนวนหน้า ฒ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557