ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งอรุณ อมตตระกูล
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจัดจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในครัวเรือนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Retail marketing mix affecting consumers towards selecting household groceries in Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การตัดสินใจ -- เชียงใหม่;เครื่องครัว -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ญ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557