ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เปมิกา สุตีคา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ร้านสุตีคาแคร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of car wash services of Suteecare, Amphoe Mueang Chiang Mai
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ;การตลาด;รถยนต์ -- การทำความสะอาด
จำนวนหน้า ณ, 135 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557