ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นาตยา ใจปัญญา
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ในจังหวัดลำพูน = Opinions of farmers groups towards marketing mix of organic-biological fertilizer in Lamphun Province
หัวเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยชีวภาพ;เกษตรกร -- ทัศนคติ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 63 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555