ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพล ภู่สว่าง
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงผลิตภาพโดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตกระเทียมเจียวของห้างหุ้นส่วนจำกัด คำธาราการ์ลิค แอนด์ โพรเซสฟูดส์ จังหวัดลำพูน = Productivity improvement by line balancing technique for fried garlic of Kamtara garlic and processed foods limited partnership, Lamphun Province
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการผลิต -- ลำพูน;กระเทียม -- การแปรรูป;อุตสาหกรรมกระเทียม;อุตสาหกรรมการเกษตร
จำนวนหน้า ญ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555