ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Mayulee Somrarnyart
ชื่อเรื่อง Effectiveness of self-management training program among Thai cancer patients with pain = ประสิทธิภาพของโปรมแกรมฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีความเจ็บปวด
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า xiii, 239 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 195-203
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006