ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Aree Cheamungphan
ชื่อเรื่อง Effectiveness of microfinance in supporting farm production and household livelihood in the upper northern Thailand = ประสิทธิผลของกลุ่มการเงินขนาดเล็กในการสนับสนุนการผลิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
หัวเรื่อง Microfinance;Farmers -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xviii, 168 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate school, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-138
ภาษา English
ปีการศึกษา The school 2013