ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกวลิน สุวรรณปัญญา
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ศึกษาข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า = Trade secrets Act B.E.2545 : study on exemption of infringement on right over trade secret
หัวเรื่อง ความลับทางการค้า;ทรัพย์สินทางปัญญา
จำนวนหน้า ฌ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557