ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายทอง สร้อยสังวาลย์
ชื่อเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) เพื่อคุ้มครองลูกจ้างหญิงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Law concerning sexual harassment to protect female employees of municipalities
หัวเรื่อง สตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย
จำนวนหน้า ฎ, 122 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556