ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เปี่ยมศุข ท้าวศรีชัย
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการเลือกโรงอาหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards selecting cafeteria at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การตลาด
จำนวนหน้า ฑ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557