ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดำริ ขวัญสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of one resort business in On-Klang sub-district, Mae-On district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;สถานตากอากาศ -- อัตราผลตอบแทน;สถานตากอากาศ -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลออนกลาง -- การลงทุน
จำนวนหน้า ซ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552