ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สบุษราคำ ศรีเพ็ญ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = An Analysis of the performance of personal Income tax refund audit submitted through internet of Chiang Mai1 Area Revenue Office
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1;การขอคืนภาษีอากร -- เชียงใหม่;ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา;อินเทอร์เน็ต
จำนวนหน้า ฑ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557