ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธิดา จัดสม
ชื่อเรื่อง อุปสงค์การเลือกใช้รูปแบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Demand for public transportation of Thai tourists in the Northeastern Region of Thailand
หัวเรื่อง การขนส่งมวลชน;การท่องเที่ยว;นักท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวนหน้า ฑ, 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557