ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา บุตรเงิน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้าบริษัทกำจัดแมลงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of factors affecting customers choices for pest control service from a company in Chiang Mai province
หัวเรื่อง บริษัทกำจัดแมลง;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557