ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรรณ สายวาณิชย์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Behaviors and satisfaction of Chiang Mai University's employees and students in using financial services of commercial banks in Chiang Mai University
หัวเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า;ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558