ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ โพธิ์นา
ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทจากธนาคารออมสิน สาขาแม่แตง = Performance of village and urban community fund in using village development loan from government savings bank, Maetang branch
หัวเรื่อง ธนาคารออมสิน;กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่;สินเชื่อ
จำนวนหน้า ฐ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555