ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wilasinee Chitbanchong
ชื่อเรื่อง Anatomical and biochemical changes in sulphur dioxide treated longan fruit during storage at low temperature = การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของผลลำไยที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
หัวเรื่อง Longan -- Preservation;Longan -- Postharvest technology
จำนวนหน้า xvii, 113 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Posharves Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in (Posharves Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p.99-111
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2010