ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริญญาภรณ์ บุญสิริสุข
ชื่อเรื่อง การใช้พลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Usage of solar power as renewable energy by households in Chiang Mai province: A Case study of Chiang Mai municipality
หัวเรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ -- เชียงใหม่;พลังงานทดแทน;ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน;การใช้พลังงาน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557