ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐ โพธิ์จันทร์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง = Effects of internet usage on business operation of small and mediumsized enterprises following the philosophy of sufficiency economy
หัวเรื่อง ธุรกิจขนาดกลาง;ธุรกิจขนาดย่อม;อินเตอร์เน็ต;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฎ, 87 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555