ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐปนพงศ์ โสภาอินทร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of cotton fabric product business in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์);ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่;การจัดการธุรกิจ
จำนวนหน้า ฑ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555