ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัญญนิษฐ์ ไพรินทร์
ชื่อเรื่อง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณเงินกับอัตราเงิน เฟ้อของประเทศไทย = Test of relationship between money supply growth and inflation rate of Thailand
หัวเรื่อง ปริมาณเงิน -- ไทย;ความต้องการถือเงิน -- ไทย;เงินเฟ้อ -- ไทย;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฌ, 82 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551