ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัททิรา บำเพ็ญทาน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between stock price and volume in the health care services sector of the stock Exchange of Thailand Using Cointegration Method
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์;หลักทรัพย์ -- ราคา;การแพทย์ -- แง่เศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฎ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551