ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรภาพ วรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา = An Analysis of revealed comparative advantage of Thai textile and clothing export to the United States of America
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย;สิ่งทอ -- การส่งออก;อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ไทย;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
จำนวนหน้า ฐ, 87 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551