ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรศักดิ์ สมพัตร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจหมูยอ แหนม แคบหมู และไส้อั่ว ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial feasibility study of sticky pork, fermented pork sausage, pork cracklings and Northern Thai Sauage Business in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอาหาร -- ต้นทุนและประสิทธิผล;อุตสาหกรรมอาหาร -- เชียงใหม่;หมูยอ -- ต้นทุนการผลิต;แหนม -- ต้นทุนการผลิต;แคบหมู -- ต้นทุนการผลิต;ไส้อั่ว -- ต้นทุนการผลิต
จำนวนหน้า ฒ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551